Ansök

Att ställa sig i kö

Köhanteringen gäller för Montessoriförskolan Barnabo, Montessoriförskolan Duvan och Montessoriförskolan Uno.

Fördelning av platser

Vid ledig plats ska erbjudande gå till de barn som står i Montessoriförskolornas kö i följande ordning:

 1. Förtur ges i första hand till barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöversärskilt stöd i sin utveckling samt till barn som av sociala skäl behöver stöd. Detta behov ska styrkas med ett intyg vid anmälan. Först och främst gäller att anmälan skett till köansvarig för att placering ska vara aktuell.
  _
 2. Förtur ges i andra hand till syskon till ett barn som är placerad på Montessoriförskolan Barnabo, Duvan eller Uno. Förtur ges i första hand till den förskola där syskonet är placerad.
  _
 3. Övriga barn i kö.

Inom varje turordningspunkt (1-3) gäller turordning efter ködatum. Om flera barn har samma kötid tilldelas platsen det äldre barnet.

När du blir erbjuden plats

För höstens placeringar ges besked under våren. För placering vid övriga tider på året ges besked så fort en plats finns tillgänglig. Enligt skollagen ska placering ske så att barngrupperna har lämplig sammansättning och storlek.

Inskolning

När du som vårdnadshavare tackat ja till placering inom förskolan förväntas det finnas ett omedelbart behov av platsen. Den aktuella förskolan skickar dig inskolningsdatum och tider. Den individuella inskolningen beräknas ta två veckor. Under semesterperioden sker inga inskolningar.

Schema utifrån vistelsetid

Du ska lämna in de tider ditt barn behöver vara på förskolan. Schemat för vistelsetid ska svara mot vårdnadshavares arbets- eller studieschema inklusive skälig tid för hämtning och lämning.

Så här går ansökan till

Skicka ett mail till köansvarig: koansvarig.umeamontessori@yahoo.com

Ange:

 • Barnets namn
 • Barnets personnummer
 • Vårdnadshavarnas namn
 • Folkbokföringsadress
 • Telefonnummer
 • E-post dit vidare kommunikation önskas
 • Önskemål om förskola
 • Eventuell förtur (se kriterier)
 • Preliminärt startdatum

Om du inte är folkbokförd i Umeå kommun erbjuds du plats under förutsättning att hemkommunen godkänt placering.

Vid erbjudande av plats

Om du tackar ja eller nej till något av dina önskemål av förskola stryks ditt barn ur kön. Önskar du sedan byta Montessoriförskola behöver du ställa ditt barn på nytt i kö för en plats.

När anmälan gjorts erhålls bekräftelsemail inom några dagar. Om ingen bekräftelse skett, sänd anmälan igen och påpeka att ingen bekräftelse erhållits. Ansökan registreras med anmälningsdatum som ködatum. Det finns inga kostnader kopplade till att ställa sig i kö för en plats.

Registrering av personuppgifter

Enligt lag får personuppgifter inte sparas utan att personen har informerats. När du ställer ditt barn i kö ger du ditt samtycke till, dvs godkänner att Montessoriförskolan Barnabo, Duvan och Uno registrerar och sparar ditt barns och vårdnadshavarnas uppgifter. Personuppgifterna finns registrerade så länge ditt barn står kvar i kön. Önskar ni att era uppgifter raderas måste ni maila och meddela detta. I och med att personuppgifterna raderas tas även ert barn ur vår kö.


Informationen ovan ges med hänvisning till Dataskyddslagen, GDPR, som gäller från och med 2018-05-25.

In english: Placing your child in the preschool que

To place your child in due, please email following information to koansvarig.umeamontessori@yahoo.com

 • Childs name
 • Birthdate (10 digits)
 • Custodians/Parents name
 • Adress of national registration
 • Telephone number, to both of the custodians/parents (if more than one)
 • Please let us know if you wish to place your child in que to all three preschools or name a specific: Duvan, Barnabo or Uno
 • What date you wish to start
 • Email adress to both custodians/parents (if more than one), so we can send you information if we need to

If your address of national registration isn’t in Umeå, we need to have your municipality to authorize the placement first, before your child can start.

When you place your child in the que you accept that we save your personal data according to GDPR 25 may -18.

 

%d bloggare gillar detta: