Om oss

Bakgrund

Med Montessoripedagogiken och dess filosofi som grund sätter vi alltid barnet i centrum, vilket innebär respekt och ödmjukhet inför varje barns olika behov och förutsättningar.

Vi är ett personalkooperativ delat på två avdelningar, Mio och Solo. Vi har en egen kock som lagar god mat från grunden. Förskolan ligger naturskönt längs Umeälven med en härlig utegård som vi använder året om.

936BAE22-8489-4B44-B2F2-2EED8F4829DD

Vår värdegrund

På förskolan Uno ska alla barn känna trygghet och glädje. Barnets grundläggande behov ska tillgodoses och alla barn ska ha möjlighet till utveckling på alla plan. Förskolan Uno ska, i samarbete med familjen, skapa förutsättning för barnets utveckling.

Personalen på förskolan Uno ska:

  • bemöta varje individ med hänsyn och respekt
  • hjälpa barnet till konstruktiv konfliktlösning
  • stimulera barnets nyfikenhet och lust att lära
  • stärka barnets självständighetssträvan
  • ge tid för barnets arbete och lek
  • ge barnet frihet under ansvar
  • göra familjen delaktig i förskolans arbete

3A60C25C-F49E-43F1-99B1-CF742E94B3B6

Montessoripedagogiken som verktyg

Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. Hon ägnade hela sitt liv år forskning om barns utveckling. Utifrån den forskningen startade hon den första Montessoriförskolan i Italien 1907.

Genom att studera barn upptäckte Maria Montessori att barn är nyfikna och fulla av upptäckarglädje, att barn är ivriga att lära sig nya saker. Hon insåg att barnens intresse varierar beroende på ålder och mognad och att de under dessa stadier var speciellt mottagliga för olika slags kunskap.

Hjälp mig att hjälpa mig själv – är ett ledord som Maria Montessori myntade. Varje individ erövrar kunskapen själv, ingen kan lära den åt mig utan jag som individ lär mig kunskapen med hjälp och inspiration av någon annan.

För att stödja barnen på vägen utvecklade Maria Montessori olika arbetsmaterial. De är väl genomtänkta att passa varje individ i just den period som barnet befinner sig i just nu. Materialen ska stimulera hela barnet, emotionellt, kognitivt, motoriskt och socialt. Alla materialen är självrättande så att barnet själv får se hur de lyckats med uppgiften. Materialet fyller ofta flera funktioner då de små barnen övar sensoriskt medan de äldre tränar intellektuell förståelse med samma material.

Allt som finns i en Montessoriförskola är till för barnen. Alla bord och stolar finns i barnens höjd och alla verktyg passar i barnets hand. Barnet hjälper till att vårda förskolans miljö då det är deras arbetsplats. De lär sig ställa tillbaka material de använt samt att vänta på sin tur eller samarbeta. Pedagogens uppgift är att observera barnen och se var deras intressen finns just nu för att sedan presentera utmanande material. Pedagogen ska vara en inspirationskälla och guida barnen i förskolan.

6F63A426-3099-4A41-9F2E-F7CA7EB3B30D

Öppettider

Förskolans öppettider är för närvarande 6.30 – 17.15. Har er familj behov av andra öppettider kontakta rektor Anja Björk.

%d bloggare gillar detta: