Mio

B617BA92-C212-4AAD-8EE3-7D66F6FF2BBF

På avdelningen Mio går de yngre barnen och barngruppen består av 15 barn.

”Hjälp mig att göra det själv”, Maria Montessoris ledord, ligger till grund för vår dagliga verksamhet.Vi ger barnen tid, att utifrån sin egen drivkraft, träna sina färdigheter.

På Mio lägger vi stort fokus på motorik, språk och social utveckling.

B7815782-CF36-43D9-BD4B-8CD2D4999EF9


På avdelningen Mio arbetar:

Linda – Förskollärare

Karin N – Förskollärare / Montessoriutbildad

Eva – Förskollärare

Mia – Förskollärare